ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ประกาศรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์/สิ่งทอ

 

รายละเอียดสิ่งที่ใช้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วทบ.)

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

          2.1 สำเนาบัตรประชาชน

          2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

          2.3 สำเนาใบรับรองจบการศึกษา และทรานสคริปผลคะแนนเฉลี่ยรายเทอม

          2.4 เอกสารแนะนำตัว (Resume)

 

ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มงานผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ

       โทร. 02-201-7107  (ตามวันและเวลาราชการ)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th