ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) ทุกสาขาวิชา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาปริญญาบัตร
-รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว

สนใจสมัครด้วยตนเองที่
กลุ่มอาหารสุขภาพ กองผลิตภัฒฑ์อาหารและว้สดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคาร ดร.ตั้วลพานุกรม ชั้น 4 ถนนพระราม 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนิภาพร และ คุณนฤรัชน์ โทร. 02-201 7205 02-201 7208 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th