ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ)

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ)

วุฒิการศึกษา
ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์

     อัตราเงินเดือน
12,300 บาท/เดือน

     
เอกสารประกอบการสมัคร

-           สำเนาบัตรประชาชน

-           สำเนาทะเบียนบ้าน

-           สำเนาวุฒิการศึกษา

-           รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว

     

       สามารถสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป - 31 กรกฎาคม 2562

โดยสมัครด้วยตัวเองที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล  อาคารมาตร  ชั้น 3 ห้อง 314 
หรือส่งเอกสารมาที่ คุณภัทรวรินทร์ กล่อมจิตต์  E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-2017512 (ตามวันและเวลาราชการ)

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th