ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมาบริการ)

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์บริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

 

สนใจสมัครงานติดต่อ
กลุ่มงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณจารุวรรณ แตงเที่ยง 0-2201-7111
คุณประวิณา สีมาทรัพย์ 0-2201-7179

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th