ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ประกาศ        

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  ลิกเพื่ออ่านประกาศ   

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  ลิกเพื่ออ่านประกาศ   

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

footer dssnews