ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ครั้งที่ 1) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์(ประจำศูนย์ฯ จ.สงขลา) นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 หน่วย  

 

- หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  

- หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์ฯ จ.สงขลา) 

- หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   

- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ครั้งที่ 1)  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 2)   

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th