ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ/ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ/ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

 

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ลำดับที่

ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

1

ห้องปฏิบัติการทดสอบกระดาษ

บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด

ทดสอบ – 0022

20 ก.ค. 62

รายละเอียด

2

ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม (T-TEC), บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ทดสอบ – 0173

19 ส.ค. 62

รายละเอียด

 

2. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

-

-

-

-

-

 

3. ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

-

-

-

-

-

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th