ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ด้านวัสดุ

  1. 1.การเตรียมสารกรองเคลือบผิวแมงกานีสไดออกไซด์เพื่อกำจัดสารละลายเหล็กในน้ำ ปี 2540 โดย นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
  2. 2.การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็วด้วยยางพารา ปี 2545 โดย นายพายับ นามประเสริฐ
  3. 3.การผลิตน้ำยาลบคำผิดชนิดสูตรน้ำ ปี 2542 โดย นางมัณฑนา พงษ์ไทยพัฒน์
  4. 4.การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวูลลัสไนท์ ( Wollastonite ; CaSiO3) มาใช้ผสมทำกระดาษ ปี 2543 โดย นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัยและคณะ
  5. 5.การปรับปรุงคุณภาพดินบอลเคลย์ของโรงงานเหมืองบ้านปู ปี 2545 โดย น.ส.นงลักษณ์ บรรยงวิจัย
footer dssnews