ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

การให้บริการ : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

 

ความคืบหน้ากิจกรรม  

ประจำสัปดาห์ ( วันที่ 11 มิ.ย - 18 มิ.ย 2562)  อัพเดตเมื่อ  11/6/2562  ดาวน์โหลด   

ann interim

1. การทดสอบความชำนาญ

1. รูปแบบและขั้นตอนในการดำเนินงาน (รายละเอียด)

2. แผนกิจกรรมการทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)

3. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)

2. วัสดุอ้างอิง (Reference materials) และตัวอย่างควบคุม (QC sample)

2.1 ใบสั่งซื้อ RM & QC Sample  (รายละเอียด)  update

3. เอกสารเผยแพร่
  • การให้บริการกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  (รายละเอียด) 
  • การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดย  รัชดา  เหมปฐวี (รายละเอียด)
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด โดย ดร.พจมาน  ท่าจีน  (รายละเอียด) 
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของ pH meter เพื่อการวัด pH-value ในตัวอย่าง โดย ดร. วราภรณ์  กิจชัยนุกูล  (รายละเอียด)
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งและเครื่องแก้ววัดปริมาตรเพื่อการเตรียมตัวอย่าง โดย พนิดา  เจตนา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (รายละเอียด)
  • การจัดทำเส้นโค้งการสอบเทียบ (Preparation of Calibration Curve) โดย  ดร. วันดี  ลือสายวงศ์ (รายละเอียด) 
  • การประกันคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์/ทดสอบในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดย ดุษฎี  มั่นความดี  (รายละเอียด)
  • การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบเพื่อประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ โดย  ดร. พจมาน  ท่าจีน (รายละเอียด)
  • ประโยชน์ของบริการทดสอบความชำนาญ (รายละเอียด)

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th