ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Current Chinese Food Contact Material Regulations and Food Packaging Innovation”

 
 
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
 
 

บรรยายโดย 

 

Oscar Wang Yuichi

 

Mr. Oscar Wang 

Deputy Director

National Reference Laboratory

for Food Contact Material

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Mr. Youichi Ishizaki

General Manager

Toyo Seikan Group Holdings

ประเทศญี่ปุ่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

นางสาวภัสสร พงษ์เสวี

ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โทร 02-201-7308, 02-201-7275

โทรสาร 02-201-7181 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 [ลิงค์กำหนดการ ใบตอบรับ]
 
 

 

footer dssnews