ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขอเรียนเชิญlสมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง The Updating the Legislation on Food Contact Materials ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านอาหารสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร  

 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง The Updating the Legislation on Food Contact Materials  

 ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

โดย Dr. Ralph Derra จาก President of ISEGA Institute, Germany  

 

 

ด่วน...รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๓๐ ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนภายใน ๑๘ ก.พ. ๕๙

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณธวัช นุสนธรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๗๕/๗ ถนนพระรามที่ ๖  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐๒-๒๐๑-๗๒๗๕, ๐๒-๒๐๑-๗๓๐๘

โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๗๑๘๑  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

รายละเอียดเพิ่มเติมจากแผ่นพับ คลิก

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th