ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสหกรรมก่อสร้าง

 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยียาง

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

                ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์”

 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 – 10.00 น.

เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

นางอรสา อ่อนจันทร์

10.00 - 12.00 น.

ภาคปฏิบัติ : การสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

วิทยากรภาคปฏิบัติ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00 น.

ภาคปฏิบัติ : การสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์(ต่อ)

วิทยากรภาคปฏิบัติ

 

สมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม อาคารสำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ชั้น3 ห้อง 315

ติดต่อคุณภัณฑิลา ภูมิระเบียบ

โทรศัพท์ 0 2201 7161

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th