ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วัตถุประสงค์

      เพื่อสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างลู่ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ โดยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสร้างลู่ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

     2.ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

     3.ผู้สนใจทั่วไป

 

สถานที่ฝึกอบรม

     อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

กำหนดการฝึกอบรม

 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม

 

09.30 - 12.30 น.

เทคโนโลยีการสร้างสนามกีฬาแบบต่างๆ

ดร.อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

13.30 - 14.30 น.

การสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างสนามกีฬาจากยา.ธรรมชาติ 

ดร.อรวรรณ  ปิ่นประยูร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

 

สมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม อาคารสำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ชั้น3 ห้อง 315

ติดต่อ  คุณภัณฑิลา ภูมิระเบียบ/คุณนิชาภา บัวสุวรรณ

โทรศัพท์ 0 2201 7161/0 2201 7158

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

*****รับจำนวนจำกัด  ลงทะเบียนภายใน 18 ก.พ. 2559

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th