ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ" ในวันที่ 9 มิ.ย. 60

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ"

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

 

หลักการและเหตุผล

     ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวสูงมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มของของอาหารเพื่อสุขภาพ  ดังนั้น  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  และผู้ประกอบการต้องการแนวคิด  หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และมีความต้องการสนับสนุนองค์ความรู้  เทคโนโลยี  ของนักวิจัยที่อยู่ในองค์กรของรัฐ

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน  นักวิจัยของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร  ได้มีผลงานวิจัยที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ  เช่น เครื่องดื่มธัญชาติเสริมกาบา  ผลิตภัณฑ์แครอทอาหารเช้า  ผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รี่อาหารเช้า       ผักผลไม้แผ่นกรอบ   เครื่องดื่มสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปชนิดน้ำตาลต่ำ  ครีมเทียมผงเพื่อสุขภาพ พืชผักสมุนไพรอัดเม็ด  ข้าวเกรียบพืชผักโดยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ฯลฯ  ประกอบกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  หรือผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  ที่จะเชื่อมโยงนักวิชาการ  นักวิจัยให้เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม  หรือการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตอาหารสุขภาพ

3. เพื่อได้เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

 

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1. ผู้ประกอบการ OTOP  SMEs  อุตสาหกรรม
  2. นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป

 

สถานที่ฝึกอบรม

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 หลักสูตรการฝึกอบรม

         “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ”  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

 

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

1,200  บาท/คน

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th